Guds kärlek till oss genom Jesus Kristus

Guds kärlek till oss genom Jesus Kristus

 

Grunden för den kristna tron är Guds kärlek. Bibeln beskriver Guds kärlek så här: ”Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin enfödde Son till världen för att vi skulle leva genom honom.

Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder” (1 Joh. 4:9-10). Detta är Guds gåva till världen. Ingenting kan vara större. Evigt liv i gemenskap med Gud.

 

Det handlar inte om att vi genom gärningar eller offer skulle göra oss förtjänta av Guds gåva. Det är inte en fråga om prestation eller om att uppfylla speciella krav. Det handlar bara om att ta emot.

Jesus bar våra synder genom att ge sitt liv för att sedan uppstå från de döda i  evig triumf. Detta är det yttersta beviset på Guds kärlek. För oss. Ingen är utelämnad. Allt är klart. Bibeln säger: ”Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn” (Joh. 1:12). Det var omöjligt att människan genom någon form av egna gärningar skulle kunna uppfylla den rättfärdighet som behövdes för att bli frälst. Därför sände Gud sin Son. Bibeln säger: ”Men när Gud, vår Frälsare, uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort utan på grund av sin barmhärtighet” (Tit. 3:4-5). Det är en ofattbar nåd och kärlek. Vi har blivit födda på nytt och blivit Guds barn genom tron på Jesus. ”Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn!” Så står det i 1 Joh. 3:1. Vi har fått liv genom Jesus. Ef. 2:4-6 säger: ”Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta! Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus.” Jesus säger i Joh. 5:24: ”Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen utan har gått över från döden till livet.”

Detta var Guds plan från början. Bibeln säger ”Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus, efter sin goda viljas beslut (Ef. 1:4-5). Detta är vad Gud lovat; det är också vad som blir verklighet för var och en som tror.

Guds kärlek är ofattbart stor. Men den betyder inte ett accepterande av synden. 1 Tim. 6:16 står det att Gud är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma. Synden skiljer människan från Gud. Det var därför Jesus måste komma för att sona världens synder. Hebr. 9:22 säger: ”utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse” med hänsyftning på att under Gamla Testamentets tid nästan allting renades med blod. Men när det gäller Jesu blod står det: ”Men Jesus lever för evigt, och därför har han ett prästämbete som är evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som kommer till Gud genom honom, eftersom han alltid lever för att be för dem”. (Hebr. 7:24-25). Lite längre fram i samma bibelbok läser vi: ”i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han öppnat för oss genom förhänget, det vill säga sin kropp” (Hebr. 10.19-20). Det som skilde oss från Gud är nu borta. Den enda vägen till Gud är nu öppnad. Det är genom Jesus. Det är underbart. Gång på gång påminns vi om att allt är av nåd, allt är genom Jesus och allt beror på Guds kärlek.

Vägen till Gud är alltså öppnad för var och en som vill. Syndens makt är bruten. Jesus har gett sitt liv och han har uppstått. Det är det som gör att vägen till Gud är öppnad. Så säger Bibeln. Någon annan väg finns inte. Det är inte klokare, djupsinnigare eller mer vidsynt att fundera ut något annat. Det är inte ett tecken på öppenhet för Guds storhet att avfärda Jesus som den enda vägen. Guds storhet visar sig inte i att vi genom ett obestämt osäkert sökande eller genom inflytande från annat håll får ihop en teori om att det finns fler vägar. Hans storhet ligger i att han älskade så högt att han sände sin Son för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Det är när människan börjar tänka i egna banor som det spårar ur. Det börjar med en liten avvikelse. Men den allra minsta avvikelse i början av en sträcka gör till sist att målet missas. Så är det också med avvikelser från Bibeln. Det står skrivet: ”Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus” (1 Kor. 3:11). Det är helt avgörande att vi håller oss till den grunden.

När det gäller Guds Ord finns inget som är oväsentligt. Därför är det farligt att blanda in egna funderingar, vare sig dessa har sin grund i allmän bibelkritik, otro eller något man kanske vill kalla intellektuella invändningar. Inte heller något man kallar uppenbarelser eller liknande ändrar vad som står skrivet. Paulus skriver att ”även om vi själva eller en ängel från himlen skulle ge er ett annat evangelium än det vi har predikat, så ska han vara under förbannelse” (Gal. 1:8).

Det finns ingenting som ska läggas till eller tas bort från det som står skrivet. Guds Ord är tillräckligt.

”För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i de ogudaktigas ställe. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig – jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare” (Rom. 5:6-8).

I Ef. 3:19 skriver Paulus om att ”lära känna Kristi kärlek, som går långt bortom all kunskap”.

Vidsyntheten i bemärkelsen att det kan finnas flera vägar till Gud och att andra religioner har samma Gud som vi fast med andra namn är inte tecken på att Guds kärlek skulle vara större och mer omfattande. Det är en förrädisk och falsk tanke. Men som med så mycket annat som vi människor själva väljer, så är den en produkt av inskränkthet fast det kan tyckas tvärtom. Den är inskränkt i bemärkelsen att den uppstått ur mänskliga funderingar och inte har kommit till genom gudomlig uppenbarelse. Men världslig visdom är, som Bibeln säger, dårskap inför Gud. Vad skulle människan kunna tillföra till den evige Guden som skapat allt. Bibeln säger: ”Vem har förstått Herrens sinne? Eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har gett honom något först så att han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting” (Rom. 11: 34-36).

Man måste lära sig skilja på sanning och lögn, på vad som är grundat på Ordet och vad som är spekulation. Sanningen finner vi i Ordet. Bevisningen för att det är så sker som Paulus skriver i 1 Kor. 2:4: ”inte med övertygande visdomsord utan med bevisning i Ande och kraft”. Och vers 5 fortsätter: ”Er tro skulle inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft.” Evangelium och kraften däri upplever man när Guds Ord och den helige Ande verkar.

Det finns inget utrymme för synd i Guds gemenskap. Men Gud är barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd, står det i Ps. 103:8. När Jesus mötte syndare var han barmhärtig. När han mötte egenrättfärdigheten var han avvisande. Alla har möjlighet att uppleva frälsning och befrielse. Ingen behöver gå förlorad, vilket blir följden av att leva utan Gud.

”Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder” (1 Joh. 4:10).

Det är bara lögnens fader, djävulen, som kan skymma sanningen om Guds kärlek och göra så att den blir förvanskad för våra sinnen. Men genom Ordet och den helige Ande bryts tvivlets och otrons bojor och vi ser klart. Därför är Ordets förkunnelse helt avgörande.

Jesus säger: ”Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord” (Joh. 14:23). Man kan både sjunga och tala om att man älskar Jesus. Men det egentliga tecknet på att man gör det är just att man håller fast vid vad Jesus sagt.

Tror man inte på Jesus är man redan är dömd, står det i Joh. 3:18. Men i samma vers står också att den som tror på Jesus blir inte dömd. Och i 1 Tim. 2:4 står det att Gud vill att alla människor ska bli frälsta.

Vem du än är, var du än befinner dig i livet, hur du känner dig eller hur du har det, kom ihåg att Gud älskar dig. Han har uppenbarat sin kärlek genom sin Son. Allt är redan färdigt för att du ska kunna ta emot livets största gåva – evigt liv genom Jesus Kristus.

(Fr. Guds Rikes Röst nr. 7-8 ’17)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *