Det viktigaste i livet

Det viktigaste i livet.

Vad är viktigast i livet? Pengar, status, karriär, berömmelse, makt? Eller finns det något mer? Handlar det bara om att allt ska vara störst, bäst och finast? Är status och karriär det enda som ger livet mening? Ett sekulärt samhälle erbjuder av förklarliga skäl inte mycket mer att kämpa för. Vågar man tänka efter inser man dock snabbt att meningslösheten ekar tomt i den konstlade värld man byggt. Att jakten efter det man sökte inte blev som man tänkt. Men gäller samma jakt på status, framgång, pengar, berömmelse och makt också efter att vi mött Jesus? Eller har dessa saker förlorat sin dragningskraft när vi ser verkligheten sådan den är? Så att tron inte kommer på andra plats i de val vi gör. Som en efterbehandling när de andra valen är gjorda. Bibeln säger: ”Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt” (2 Kor. 4:18). Vi har fötts på nytt och blivit medborgare i ett annat rike. Målsättningen har ändrats. Det betyder inte att varken den ena eller den andra ställningen i li-vet skulle vara bättre eller sämre i sig. Frågan är prioriteringen. Frågan är vad Gud vill. Det finns också en tanke om att man på något sätt skulle vara en bättre kristen ju mindre, lägre och sämre allting är. Men det blir en annan form av strävsam duktighet, en sorts omvänd statusjakt. Bibeln säger: ”Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också” (Matt. 6:33). Gud har makt att fylla alla behov. Paulus skriver: ”Jag kan leva enkelt, jag kan också leva i överflöd” (Fil. 4:12). Frågan är vad vi gör för förstahandsval och hur vi förvaltar de gåvor Gud gett oss. För det finns en mening med våra liv. Det finns en gudomlig plan. Det viktiga är att få vara i den. Det är mer än tragiskt om man i sina strävanden slösar bort de förutsättningar Gud gett och den utrustning man fått på sådant som bara tillfredsställer olika former av egoism. Bibeln säger: ”Den som sår i sitt kött får av köttet skörda undergång, men den som sår i Anden får av Anden skörda evigt liv” (Gal. 6:8). Vilken åker sår vi i? Det är när Guds kallelse, plan och vilja får förverkligas i oss som vi finner det viktigaste i livet.