Vem vill gå Guds väg?

Och var går den? Jesus sa: ”Jag är vägen och sanningen och livet…” (Joh. 14:6). Att gå Guds väg handlar inte om egna val eller om att välja delar av Guds väg. För att nå målet kan man inte gå bara en del av en väg; man måste gå hela. Så är det också med Guds väg. Jesus sa: ”Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den” (Matt. 7:13-14). Sedan varnade Jesus för de falska profeterna som kommer i fårakläder men i sitt inre är rovlystna vargar.

Man kan inte bredda Guds väg. Man kan inte ta med sig vad som helst på den vägen. När Elia ensam mot 450 Baalsprofeter var på berget Karmel ställde han folket inför ett val. Han sa: ”Hur länge ska ni halta på båda sidor? Om det är Herren som är Gud, så följ honom. Men om det är Baal, så följ honom” (1 Kung. 18:21). I Guds rike är det antingen eller. Där blandas inte rent och orent, det kristna budskapet med det världsliga.

I Upp. 3:15-16, i brevet till Laodicea, sa Herren: ”Jag skulle önska att du vore kall eller varm! Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall ska jag spy ut dig ur min mun”. Det här tillståndet med en del från världen och en del från Guds rike är avskyvärt för Herren. Man kan i bästa fall ha tydliga och radikala predikningar och en hög bekännelse men samtidigt ha en hel uppsättning av program och uppträdanden som hämtat sin inspiration från underhållningsbranchen. Detta tillsammans med att man accepterat livsstil och värderingar som är precis motsatsen till vad Bibeln undervisar om ger en blandning som är just – ljum. Men eftersom det här pågått under lång tid och många vant sig vid att det är så här det är nu, har man tappat bort var vägen går. Det har skett en förvrängning av hur man ser på Guds verk. I vissa fall kanske det t.o.m. gått så långt att man blivit immun mot varningens och väckelsens ord. Det känns bättre att bara höra att allt är bra och att det ska bli ännu bättre. Men så höll de falska profeterna på också.

Landet förfaller under synd och skam. Men hur ska landet kunna förändras om inte Guds folk först vänder om. Räddningen ligger i omvändelsen. Det hjälper inte att be om man inte dessutom är villig att ändra på sådant som gått fel både personligen och i Guds hus. Stäng inte för väckelsens budskap genom de profeter Herren sänder.

(Fr. Guds Rikes Röst nr. 7-8 ’18)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *