Hoppet om en bättre framtid

Hoppet om en bättre framtid

Till hans namn ska folken sätta sitt hopp” (Matt.12:21) Det var Guds beslut att frälsning skulle ske genom Jesus. ”Det står skrivet i Ef. 1:4: ”Han har utvalt oss i honom före världens skapelse…” Sedan har löftet om Messias, Frälsaren, gång på gång framburits av profeterna. Tanken kan inte omfatta Guds eviga rådslut. Men genom tron kan vi ta emot det gudomliga budskapet och uppleva dess förvandlande kraft. Det är Guds eviga frälsningsplan som vi får leva i uppfyllelsen av, ett gudomligt beslut som gäller för både tid och evighet.

Detta är evangelium. Detta är hoppet om en bättre framtid. Detta är centrum för hela tillvaron. Ingenting annat kan ersätta vad Gud skänkt. Ingenting, hur djupsinnigt eller viktigt det kan verka, kan frälsa. Därför är det så viktigt att Jesus är centrum – både personligen och i förkunnelsen. Det är mycket som vill göra sig gällande nu. Men går man till Guds hus, vare sig det är en kyrkobyggnad, ett hem eller man följer förkunnelsen via något media, så är det Guds ord man behöver höra. Andra ämnen finns på tillräckligt många andra ställen. Det är inte plats för politiska budskap eller andra samhällsfrågor i den kristna förkunnelsen.

Herdarna följde änglarnas uppmaning och gick till Betlehem. De vise männen som sett stjärnan drog egna slutsatser om var man skulle finna den nyfödde judakonungen och kom då fel. Det var när man fått höra vad Gud talat genom profeten som man fann Jesus.

När annat blir viktigare och man tror att inriktningen kan läggas på helt andra saker kommer man vilse. Endast Guds Ord uppenbarar Jesus. Det är detta Ord som kan väcka, frälsa och frigöra.

Jesus är den klara morgonstjärnan, Upp. 22:16. Hos honom finns frälsning. Han är det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor och som nu skulle komma in i världen, står det i Joh. 1:9. Och i inget annat namn finns frälsning, Apg. 4:12. Låt oss ge honom vår hyllning, vår lovsång och vår tillbedjan.

Gunnar Nilsson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *