Var är Guds rike

 

Var är Guds rike?

När fariseerna frågade Jesus om när Guds rike skulle komma, svarade han: “Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er (inom er)” (Luk. 17:20-21).

Fariseernas såg löftet om det kommande Gudsriket som en politisk förändring. Jesus talade om en verklighet mitt ibland dem – en andlig sådan.

För att förstå de andliga verkligheterna och se Guds rike behöver man bli född på nytt. Det var vad Jesus sa till Nikodemus: ”Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike” (Joh. 3:3). Och han fortsatte: ”Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike” (v. 5). Att komma in i Guds rike är inte en fråga om medlemskap. Ingången där sker genom att bli född på nytt.

Guds rike är inte begränsat till bestämda platser och inte heller består det av något som är byggt eller sammansatt av människor. Jesus sa till den samaritiska kvinnan vid brunnen, när hon hänvisade till särskilda platser för tillbedjan, att det inte var så utan att Gud vill ha sanna tillbedjare som tillber i ande och sanning, Joh. 4:23. Oberoende av tid och rum kan vi ha gemenskap med Gud. Bibeln säger: ”… i honom är det vi lever och rör oss och r till” (Apg. 17:28).

Den Högste bor inte i hus som är byggda av människohand, står det i Apg. 7:48. Däremot säger Herren i Jes. 57:15: ”Jag bor i det höga och heliga men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande.” Kan vi se det här? Kan vi förstå att Guds rike är en andlig verklighet? Kan vi se att det inte är de yttre formerna som utgör Guds rike? Det är närvaron av Gud som räknas. Den infinner sig inte på våra villkor och kanske inte alltid där vi förväntar oss det. Men ”där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem”, sa Jesus. (Matt.18:20)

Där är Guds rike.

G.N.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *