När Gud verkar

Man behöver inte söka för att se och uppleva Guds obegränsade makt. Från det allra minsta till det oändligt stora ser vi det mäktiga och visa i skapelsen. Det är bara otron som blockerar det faktum att det finns en levande och verksam Gud. ”Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat”, står det i Rom. 1:20.

Vad kan vi göra? Inte mycket. Och det vi kan är bara att använda de förutsättningar som Gud lagt ned i oss och i den övriga skapelsen. Därför borde ingen berömma sig. Det gäller alla områden. Och det gäller inte minst det andliga

Paulus skriver i 1 Kor. 3:6: ”Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten.” För mycket teori och lära gör att vi inte kan tillgodogöra oss det som Gud har i beredskap för oss. Om allt stannar på intellektuell nivå och ett förråd av kunskap och åsikter byggs upp blir det bara form utan liv. Paulus skriver om sin tjänst för Gud: ”Mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord utan med bevisning i Ande och kraft. Er tro skull inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft” (1 Kor.2:45). Man kan inte lära in den andliga utrustningen eller träna upp den. Det är ett andligt skeende som äger rum när Guds Ord och den helige Ande verkar. Det är som med frälsningen. Den lär man sig inte. Den består inte i att man skaffar sig ett antal bra åsikter eller i att man gör en del bra saker. Det är ett nytt liv som föds genom Guds Ord. I Jak. 1:18 står det att vi är födda på nytt genom sanningens ord.

Den fortsatta utvecklingen i det andliga livet är just andlig. Det är Gud som verkar i oss så att vi får vara kanaler för Guds kraft till hjälp för andra. Paulus skriver om Guds kraft: ”… för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss” (2 Kor 4:7)

Om vi tror att vi genom egen förmåga, förståelse, kunskap, teknik, träning, blir de redskap som Herren kan använda har vi fått fel information. Såväl i Bibeln som genom den kristna historien har det visat sig att det just inte varit genom mänskliga resurser Guds verk haft framgång. Inte heller har det varit efter vad människor ansett som Gud utvalt sina tjänare. Tvärtom. I 1 Kor. 1:28 står det att ”det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud”. Guds val sker på andra grunder än våra.

Guds rike utbreds inte genom något vi tycker är imponerande. Sanningen är snarare den att mycket av det vi tycker är stort i stället hindrar Guds verk.

När Gud verkar sker hans vilja. Då har hans verk framgång. För att det ska ske behöver vi söka Guds vilja och utan förutfattade meningar vara öppna för vad han talar till oss om. En hel del som vi anser självklart kanske behöver ändras. Men sitter vi, omedvetet eller medvetet, fast i att allt ska fortsätta enligt våra egna planer kanske vi, i stället för att främja Guds verk, hindrar det. Därför är det viktigt att lyssna till vad Gud talar till oss om.

Det gjorde kung Joshafat som vi kan läsa om i 2 Krönikerboken 20. Man befann sig i ett hopplöst läge. Moabiterna och ammoniterna kom för att strida mot Joshafat. Kungen greps av fruktan och han själv och Juda folk sökte hjälp från Herren. Efter bönen, där man nämnt Guds tidigare ingripanden, kom Herrens Ande över en man som hette Jehasiel, och han sa: ”Var inte rädda eller modlösa inför denna stora skara, för striden är inte er utan Guds…” (vers 15). I vers 17 fortsatte han: ”Men då är det inte ni som ska strida. Ni ska bara stiga fram och stå stilla, och ni ska få se Herrens frälsning.” Nästa morgon steg Joshafat fram och sa: ”Hör mig, ni av Juda och ni Jerusalems invånare! Stå fasta i tron på Herren er Gud så består ni, lita på hans profeter så lyckas ni” (vers 20). Man hade inga egna planer och strategier utan trodde på vad Gud talat. Det blev ett annat sätt att handla på. För lite längre fram läser vi att när man började att sjunga och lova lät Herren ett angrepp ske bakifrån på fienderna.

Åter ser vi att när Gud verkar sker det på ett för människor oväntat och annorlunda sätt. Men på ett verksamt sätt. Därefter, står det, hade man lugn på alla sidor. Man lyssnade till vad Gud talade och man handlade också därefter. Det var det som gav segern.

Det är genom att lyssna till vad Herren säger och handla därefter som de andliga segrarna vinns. Det var ingen mänsklig strategi som gav segern till Joshafat och folket utan att de lyssnade, trodde och handlade efter de ord Herren talat genom profeten.

Det som händer med oss när vi tror på och följer Herren är att han verkar. Det står i Fil. 2:13 att det är Gud som verkar i oss, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Det är som ett träd som bär frukt. Jesus säger. ”Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra” (Joh. 15:5). Det handlar inte om något vi producerar själva. Sådant kan utifrån sett se bra ut och göra intryck. Men när Gud verkar är det just hans verk som sker genom oss.

Det är som med den här jämförelsen med vattenkranen. För den som är törstig är det inte kranen som är det viktiga. Den kan inte producera något. Det är det friska vattnet som strömmar igenom den som släcker törsten. Det avgörande är om kranen förmedlar vatten. Så är det med att tjäna Gud. Ska Guds Ord ha framgång så gäller det att Gud får verka genom oss, att vi får vara förmedlare av hans kraft. Det är ingenting vi tar oss själva, det är ingenting vi lär oss.

Det är heller inte så att det budskap vi är kallade att förkunna blir mer lättillgängligt om vi klär det i former som vi tycker passar människor i dag. Den här enkla föreställningen om vad som ”går in” kan möjligen gälla om man ska lansera en produkt. Men evangelium är inte något man ”säljer in” hos folk. Det är Guds kraft till frälsning. Det handlar inte om att övertyga på någon nivå man kommit på själv, vare sig den är gammal eller ny. Sådant hindrar i stället Gud att verka. Delar man bara med sig kunskap och teori, och dessutom genom någon teknik man lärt sig, kan man möjligen vinna anhängare, men för att människor ska födas på nytt, bli nya skapelser i Kristus, behövs Ordets och den helige Andes verkan. Låt oss se till att vi inte står i vägen utan är med när Gud verkar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *