Frälst eller förlorad

Korset är det man stöter sig på, ”ordet om korset”. Det är en dårskap. För vilka? Svaret är oerhört: ”för dem som går förlorade”. Så står det i 1 Kor. 1:18. Men det står också i samma vers: ”för oss som blir frälsta är det en Guds kraft”. Det är den underbara verkligheten och sanningen som aldrig ändras. En sanning som ger hopp och förtröstan. Vi skulle bli försonade med Gud. Det var därför Jesus kom: för att föra oss till Gud, som det står i 1 Petr. 3:18.

Jesus kom till jorden som det var förutsagt genom profeterna. Ja, redan innan världens grund var lagd utvalde Gud oss i Kristus, står det i Ef. 1:4.

Frälst eller förlorad. Det är en fråga om hur vi ställer oss till Jesus, till ”ordet om korset”. Det är en fråga med evighetsperspektiv. Bibeln talar om att ”många lever som fiender till Kristi kors. De kommer att sluta i fördärvet” (Fil. 3:1819). Utesluter vi budskapet om korset förlorar förkunnelsen sin kraft. Ingen annan väg, ingen annan lära, inga gärningar, ingen visdom leder till Gud. Det är endast genom tron på Jesus vi blir frälsta.”När världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap vi förkunnar frälsa dem som tror” (1 Kor.1:21). Det var Jesus som genom sin död på korset tog bort synden. ”Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä” (1 Petr. 2:24).

Vägen till Gud var stängd för syndens skull, men Jesus öppnade en ny och levande väg genom sin död på korset. Var och en som vill får ta emot Guds erbjudande om frälsning och evigt liv genom Jesus Kristus.

Ordet om korset är frälsningens och befrielsens budskap. Utan detta budskap är vi kvar i våra synder och utestängda från gemenskapen med Gud. Men: ”Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att bli en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä” (Gal. 3:13). Låt oss ge Jesus vår hyllning.

G.N.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *