Påverkad av världen

Påverkad av världen

Man kanske inte märker det. Men eftersom vi ständigt utsätts för påverkan av olika slag förändras vårt sätt att tänka och handla. Oftast reflekterar man nog inte över de här förändringarna därför att de sker steg för steg. Dessutom kanske man ser dem som en naturlig utveckling, eftersom vi lever i en föränderlig värld.

Det kan vara bra att ändra sig och i många fall gäller det inte så viktiga saker. Men när det kommer till sådant som gäller vårt liv som kristna blir det annorlunda. Då är frågan vad som betyder mest: det den s.k. utvecklingen lett fram till eller vad som står i Bibeln. Där står f. ö. att vi inte ska anpassa oss efter den här världen, Rom. 12:2.

I världen ändras uppfattningarna undan för undan beroende på vad som för tillfället anses gälla. Så är det inte för en kristen. För den som tror på Gud handlar det om att stå på en grund som inte rubbas: Guds ord. Det är där vi finner visheten och sanningen. Men när man börjar ifrågasätta Bibeln och låter sig påverkas av den öppna eller dolda propaganda som ständigt sköljer över oss börjar den utveckling som leder till osäkerhet och tvivel.

Eftersom hela världen är i den ondes våld, som det står i 1 Joh. 5:19, kan vi inte vänta oss något gott därifrån. Det är något som inte stämmer om man som kristen tar till sig och låter sig påverkas av vad ett gudlöst samhälle påstår vara sant och rätt. Ändå ser vi det ske. Men när kyrkan/församlingen börjar se utvecklingen i världen som något man bör anpassa sig till, så lever den inte i sin kallelse och uppgift.

Har du upplevt vad tron på Kristus innebär känner du vilken skillnad det är på det som världen står för och det som kommer från Gud, vad som är lögn och vad som är sanning, vad som är fel och vad som är rätt. Världen förlorar sin attraktionskraft.

G.N.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *