Vad är det som styr våra tankar?

Vad är det som styr våra tankar?

Från vilka källor hämtar vi det som sysselsätter våra tankar? Och vad blir resultatet? För vare sig vi är medvetna om det eller inte så påverkas vi på något sätt av det vi hör och ser. Det är därför det är så viktigt att se till vad det är vi tar in och vad vi tror på.

För att inte verka oinformerad och i otakt med utvecklingen känner många pressen att justera sina åsikter efter vad som anses gälla just nu. Kristna är inga undantag. Det finns en tydlig rädsla för att inte avvika från sådant som slagits fast som fakta, även om det strider både mot förnuftet och Bibeln. På det sättet förändras sättet att se på flera saker sakta (?) men säkert. Tron på Bibeln ersätts av tron på all möjlig annan information, vilket dessutom gör att tankarna fylls med tvivel, fruktan, hopplöshet, osv. Den frid Bibeln säger att vi är kallade till, Kol. 3:15, hindras av allt annat vi accepterar som fakta och anpassar oss till.

Anpassa er inte efter den här världen” (Rom. 12:2), är en uppmaning som verkar få stå tillbaka för lusten att visa att man är med och förstår, och även driver på, utvecklingen.

Vad som inte alltid tycks stå klart är att de värderingar och målsättningar som världen har är motsatsen till vad som gäller för Guds folk. Trots att det är helt uppenbart. Hela världen är ju i den ondes våld, står det i 1 Joh. 5:19. Men förblindade av tjusningen att få vara med och visa att man inte är okunnig eller motsätter sig vad man kommit fram till i världen tonar man gärna ner vad Bibeln säger. Eller ska vi säga förnekar? Så kan man dock inte leva sitt liv som kristen. För oss som kristna handlar det inte om att jämna ut skillnaderna. För oss är det antingen eller. Därför är det avgörande varifrån vi hämtar vår information och hur vi låter den påverka oss.

Paulus skriver att Timoteus hämtade näring ur ”trons och den goda lärans ord” (1 Tim. 4:6). Det visade sig genom tydligheten i hans undervisning och avståndstagandet från avarter.

När vi hämtar näring från Guds Ords undervisning renas sinne och tankar. Vi ser vad som är Guds vilja på alla olika områden. Vi förstår att skilja på vad som är gott och ont, vad som är rätt och fel. Tillvaron får en stabil grund och vi fylls av tro, trygghet och hopp.

G.N.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *