Kan Guds Ord anpassas till utvecklingen?

Kan Guds Ord anpassas till utvecklingen?

Är det Guds Ord eller utvecklingen som ska leda Guds folk? Och vilket är viktigast för en kristen: att anpassa sig till omvärlden eller till Guds Ord? Men kan Guds Ord anpassas till vad som gäller i olika tider? Kan det anpassas till vår tid? En vanlig uppfattning är nog att det går och att det måste ske. Anledningen är naturligtvis att man inte vill acceptera vad som står skrivet. Då känns det lättare att försöka ändra innebörden. Då slipper man också komma i konflikt med världen.

Det kristna livet handlar dock om tro och efterföljelse, inte anpassning. Och ”vår Guds ord består för evigt”, står det i Jes. 40:8. Det ändras inte och det består när allt annat är förbi. ”Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå”, sa Jesus (Matt. 24:35). Ordet var från begynnelsen, står det i Joh. 1:1. Gud skapade världen genom sitt Ord. Och i Jakobs brev 1:18 står det: ”I kraft av sin vilja har han fött oss på nytt genom sanningens ord”.

Guds ord är levande och verksamt… och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar”, läser vi i Hebr. 4:12. Det är inte något man handskas med hur som helst. Dess innehåll är liv och kraft. Det förvandlar och lyfter. Men har man kristendomen enbart som en religion eller tradition för att skapa stämning vid högtidliga tillfällen upplever man inte det här. Det är när vi tror Guds ord vi upplever dess verkan.

Guds ord är grunden för vår tro. Om dess innehåll inte överensstämmer med vad vi fått lära oss i en värld utan tro är betydelselöst. Det finns ingen anledning att backa från vad Guds ord säger. Och det är allvarligt att uppsåtligt ta ställning mot Guds ord. Det finns ingen högre, ingen större, ingen visare än Gud som skapat allt. Det är hans ord som gäller. Vilken kunskap, vilken forskning, vilken vetenskap skulle vara mer trovärdig? Det är en befängd tanke att vi skulle skämmas för att tro på och stå för vad alltings Skapare låtit bli nedtecknat. Jesus säger i Mark. 8:38: ”Den som skäms för mig och mina ord i det här trolösa och syndiga släktet, honom ska också Människosonen skämmas för när han kommer i sin Fars härlighet med de heliga änglarna.”

Låt inte fruktan för människor hindra dig att tro på och bekänna Guds Ords auktoritet.

G.N.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *