Med grunden endast på Ordet

Med grunden endast på Ordet

Ni upphäver Guds ord för era stadgars skull” (Matteus evangelium 15:6), sa Jesus till fariseerna och de skriftlärda, då dessa kom till Jesus och undrade varför hans lärjungar bröt mot de äldste stadgar. Dessa stadgar var deras egna tolkningar av Mose lag och som man ansåg lika viktiga som Guds lag.

Tillägg och tolkningar är dock inte en grund att bygga vår tro på. Det är endast Guds ord. Ändå vill man gärna ”tolka” Ordet. I många fall gör man det för att vrida Ordets egentliga innebörd till något annat än det är. Men Gud har gett oss sitt ord för att det ska leda oss rätt. Genom alla tider står det oförändrat och ger liv och klarhet till var och en som tror och tar emot dess budskap. Vi har inte befogenhet att varken ifrågasätta det eller ändra det. När man ändå, med olika argument försöker ändra dess innebörd, glömmer man – eller bortser från – att det är Gud själv som står bakom sitt ord. De människor som fått nedteckna det är endast tjänare som fått framföra Guds budskap.

Varken tradition, tillägg eller tolkningar kan jämställas med det rena Gudsordet. Detta oavsett om man kan härleda dessa långt tillbaka i tiden eller de tillkommit senare. Det är viktigt att förstå skillnaden på vad människor kommit fram till och vad som är nedtecknat i Skriften. Vår tro vilar inte på vad ledare eller organisationer beslutar; den vilar endast på Ordets grund. När man bytt den grunden mot egna slutsatser är man med och förleder människor. På den grunden främjas heller inte den kristna gemenskapen. Det ingår inte i den kristna gemenskapen att vara en del av något där inte Ordets auktoritet respekteras. Gemenskap kan det bli men inte en andlig sådan.

I 2 Timoteusbrevet 3:1617 står det: ”Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.” Det är något helt annat. Det är levande ord från honom som skapat allt och som vet vad vi behöver för att bli gudsmänniskor.

G.N.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *