Evangelium – ett budskap med liv

Evangelium – ett budskap med liv

De ord som jag har talat till er än Ande och liv”, sa Jesus efter att han talat om sig själv som det levande brödet från himlen (Johannes evangelium 6:63). Efter uppståndelsen, när Jesus uppenbarade sig för lärjungarna och talade om att allt måste uppfyllas som var skrivet om honom i Mose lag, profeterna och psalmerna, står det: ”Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod Skrifterna” (Lukas evangelium 24:45). Lärjungarna visste vad som stod, men man behövde öppnade sinnen för att förstå det skrivna.

Om vi bara lär oss allting om den kristna tron, om vi håller oss till några yttre former, om vi har bestämda uppfattningar om hur ”kristna värderingar” ska forma samhället, har vi fastnat i det som bara rör ytan. Kärnan har då ersatts av skalet och livet av formen.

Det är ett läge som befäster död och utestänger liv. Det väcker inte och ger inte svar på människors frågor om meningen med livet.

Det går inte ersätta det andliga livet med kunskap och värderingar. Det är livet i Kristus som är skillnaden. Till det yttre kanske det kan ha någon likhet, men skillnaden är oändlig. Mötet med Jesus och upplevelsen av den helige Andes kraft är något annat än vad vi kan lära oss. När Guds Ord blir levandegjort genom den helige Ande sker någonting mer än vad bara inhämtande av kunskap kan tillföra. Ordet skapar liv. Och tro. Då förändras allt. Och då är allting möjligt. Visst behövs undervisning. Men kanske det ibland blir för mycket fokuserande på att inhämta kunskap och på att förändra samhället. Detta tillsammans med att man tillåter ett nästintill ohämmat inflytande från detta samhälle – ”världen” – i olika former i kyrkan, församlingen bygger en mur som utestänger andligt liv. Om det kristna livet stannar vid ytliga förändringar förlorar man känslan för vad som är det viktiga och nödvändiga. Då känner man inte skillnaden på vad som är andliga verkligheter och vad som bara har formen.

När den helige Ande verkar blir underhållning, uppvisning, ja allt möjligt man tror behövs för att attrahera den moderna människan, överflödigt, ja motbjudande. Man kan bli så van vid allt som tagits in utifrån och blivit en naturlig del av det kristna livet, både i gudstjänstliv och enskilt, att man inte känner var gränserna går. Bibeln talar Efesierbrevet 4:30 om att inte bedröva den helige Ande. När Bibelns budskap blir levande förändras mycket. Målsättning, önskningar och behov får en annan dimension. Då blir det också naturligt att ta bort en hel del av sådant man tidigare sett som självklart men som mer fungerat som en ersättning för andligt liv och blivit ett hinder för Guds verk.

Vi behöver, likt lärjungarna, öppnade sinnen så att vi förstår vad Gud vill och vågar handla i enlighet med hans vilja. Vi behöver uppleva den helige Andes kraft och ledning så att vi får vara med om de övernaturliga och gudomliga verkligheter som är en naturlig del av levande kristen tro.

G.N.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *