Endast genom Jesus

Endast genom Jesus

När herdarna gick för att se det som hänt var det inte i tvivel, tveksamhet och osäkerhet. Man sa: ”som Herren låtit oss veta”. (Lukas evangelium 2:15). Det var med förvissning. Ängeln som visade sig för dem hade sagt: ”I dag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren” (vers 11). Man trodde, man gick och man fann Jesus. Löftet om att världens Frälsare skulle komma hade nu uppfyllts.

Bibeln visar oss den outgrundliga nåden och visdomen i Guds plan för människan. Vad vi har att göra är att, som herdarna, tro och handla. Då får också vi uppleva undret i frälsningen.

I 2 Korintierbrevet 5:19 står det: ”Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser…” Och i Efesierbrevet 1:4-5: ”Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus, efter sin goda viljas beslut”. Det är Guds beslut. Inget kan läggas till, inget kan tas bort. Allt är färdigt. Vi får ta emot och uppleva den fullkomliga frälsningen genom att tro. Gud beslöt att frälsa dem som tror, står det i 1 Korintierbrevet 1:21.

Det Gud har gjort är fullkomligt. Och det står fast. I 1 Timoteusbrevet 1:14-15 står det: ”Vår Herres nåd överflödade med tro och kärlek i Kristus Jesus. Det är ett ord att lita på och värt att tas emot av alla, att Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare”.

Detta är Guds ord till oss. Det är ett budskap till dig som söker sanningen, till dig som tvivlar, ja, till varje människa. Det är ett budskap om Guds kärlek, befrielse, trygghet och kraft uppenbarad genom Jesus Kristus. Tvivel bryter ned och förvirrar. Tron lyfter oss så att ser vad Gud har i beredskap för oss.

Varför ser inte alla sitt behov av Gud? Svaret finner vi i 2 Korintierbrevet 4:3-4, där det står: ”Om vårt evangelium är dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Den här världens gud har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild”. Men så fortsätter vers 6: ”Gud som sade: ‘Ljus ska lysa ur mörkret’, han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus”. Löftet om frälsning, frihet och frid står kvar. Precis som herdarna den första julnatten får du uppleva hur Guds ljus bryter fram. Du finner Frälsaren och fullkomlig frälsning. Du är fri genom det Jesus gjort för dig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *