När Gud talar

Gud talar till oss genom sitt Ord – Bibeln. Där får vi vägledning, ja allt det goda Gud har för oss. Därför är det viktigt att vi tar till oss vad som står skrivet – och praktiserar det.

I Hebreerbrevet 1:1-2 står det: ”I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna, men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin Son.” Det är det största som skett, att Gud sänt sin Son – Jesus – och att vi genom honom har förlåtelse för våra synder och är rättfärdiggjorda.

Det är en orolig tid nu. Då är det viktigt att hålla balansen och vara förankrad i Guds Ord och att vara öppen för Guds tilltal. Och att kunna skilja på vad som verkligen är det och vad som har annan grund. Gör som det står i 1 Tessalonikerbrevet 5:21: ”pröva allt”.

Se upp för förkunnelser som förnekar och ifrågasätter eller försöker tolka in annat än vad som egentligen står i Bibeln. Vi ska inte styras av vad människor påstår; det är vad Gud talat som gäller. Det är också det budskap vi är kallade att förkunna för världen.

Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen, står det i 1 Timoteusbrevet 2:4. Och i Romarbrevet 1:16 läser vi att evangelium är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Där man får lära sig att Gud inte finns får man höra att allt är ett resultat av slumpen och att det vi ser bara är en följd av det man kallar utvecklingen. Det är en undervisning som tar bort meningen med livet. Med den som grund frodas också upproret mot den gudomliga ordningen, vilket förr eller senare får allvarliga konsekvenser och till sist leder till undergång.

Det verkar dock på sina håll finnas en tanke om att det inte är så längre, en förkunnelse som inte vill lyfta fram det faktum att det finns både löften och villkor i Bibeln. Det är förödande för tron på Gud att välja bort Guds varningar och påstå att Gud aldrig varnar, ännu mindre låter det bli följder av synden. I Romarbrevet 1:18 står det: ”Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen”. Låt oss därför förkunna Bibelns budskap så att människor får höra vad som är Guds vilja och får möjlighet att välja väg.

Vi behöver be om Guds beskydd men vi behöver också vakna upp och inse att det kan finnas orsaker till varför det ser ut som det gör, och att det därför behövs – inte bara bön – utan också omvändelse.

I staden Nineve gjorde man bättring när Jona predikade. I Sodom brydde man sig inte om Lots förkunnelse. I det första fallet skonades staden, i det andra inte. Låt oss lyssna när Gud talar.

G.N.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *