Guds folk i världen

Guds folk i världen.

Jesus sa: ”Ni tillhör inte världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen” (Johannes ev. 15:19). Vi bör förstå vår ställning och vår uppgift som Guds folk. Jesus talade om att vi är jordens salt och världens ljus, Matteus ev. 5:13, 14. Han sa att om saltet förlorar sin sälta så duger det inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna. Det är vad som sker när man inte låter Guds ord vara den enda grunden utan låter sig påverkas av idéer som rör sig i tiden. Man blir neutraliserad.

Genom att tillåta detta inflytande på område efter område raseras tron på Gud undan för undan och ersätts av åsikter och värderingar, livsstil och beteenden som är precis motsatsen till vad Gud vill. Det här sker successivt och man märker kanske inte alltid vad som håller på att ske. Därför behövs en tydlig bibelgrundad förkunnelse som väcker och varnar och som bygger upp tron.

Det är en mörk tid där öppenheten för destruktiva och gudsfientliga krafter infekterar människors sätt att tänka och gör att man tror lögnen. Utan en fast rotad tro på Guds ord dras också många kristna bekännare med och tror att det är så här det ska vara nu. Forskning och nya insikter öppnar för en ny förståelse så att man tror att Bibeln måste förstås (om den alls måste förstås…) från detta nya perspektiv, menar man. Det här sker på flera områden. Rädslan för att inte följa med och tro det senaste blir då större än viljan att tro på Guds ord.

Tagna ut ur världen och insatta i Guds rike. Det är vår ställning som Guds folk. Ledda av den helige Ande och upplysta av Guds ord får vi vara det salt och det ljus vi är kallade att vara för att visa på den enda vägen till frälsning – Jesus.

G.N.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *