När enheten ersätter troheten

När enheten ersätter troheten.

Jesus bad att vi alla skulle vara ett, Johannes evangelium 17:21. Han fortsatte: ”och att de ska vara i oss liksom du, Far, är i mig och jag i dig”. Det här är en gemenskap man blir en del av genom att man föds på nytt och blir en kristen.

Den enhet Jesus talar om är inget man ansluter sig till. Det går att ha en organiserad gemenskap men ändå vara utanför den enhet som håller samman Kristi kropp. Detta därför att den kristna gemenskapen inte är något arrangerat utan något som är levande. Den ytliga tanken om gemenskap är att den måste synliggöras i någon form som satts samman. Om man driver den tanken tillräckligt långt leder den till att man ser medlemskap som ett krav för frälsning. Men så är det inte. Det betyder inte att organiserande och medlemskap är fel, men det är viktigt att hålla isär begreppen och inte blanda ihop vad vi är i Kristus med att vara en del av något människor satt samman. Förstår vi inte skillnaden mellan dessa två begrepp skapar vi en uppdelning som avgränsar oss från andra som tillhör Gud.

Det kan låta fint när man talar om enhet, men när omsorgen om enheten förpassar troheten mot Bibeln till andra platsen förlorar enheten sin betydelse. Den kristna enheten är grundad på Guds ord. Men när strävandet efter enhet blir viktigare än troheten mot Bibeln har man prioriterat fel. Det hjälper inte med enhet om man i den enheten inkluderar sådant som inte är förenligt med vad som står skrivet i Guds Ord. Faktum är att den enhet man då talar om blir en instängd fålla där man i stället för att ledas av Herren och hans Ord styrs av vad människor beslutat ska gälla. Den sortens enhet är det riskabelt att vara en del av. Guds folk ska inte styras av ledarskap som tar mer hänsyn till vad som gäller i tiden än till vad Gud vill. Guds folk ska heller inte styras av majoritetsbeslut. Man röstar inte om vad Bibeln säger. Det som står där är redan klart. Och den kristna gemenskapen är grundad på vad som står i Bibeln.

Den enhet vi läser om i Bibeln handlar inte om att slå vakt om ett eller annat mänskligt bygge. Sådana kan förändras och de kan avfalla. Vad vi ska hålla oss till och vad vi ska följa är Herren. Och hans vilja är uppenbarad i Ordet. Där Bibeln inte längre har första platsen talar vi inte längre om den enhet Jesus beskriver.

Det är i troheten till Guds ord vi finner den enhet som förenar Guds folk. Gränsen för den enheten följer inte samma linjer vi drar, men den är en tydlig realitet för var och en som ser sina syskon i Kristus.

G.N.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *