Det skapande Ordet

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord…”

Vem kan förklara hur det gick till? Nej det går långt utanför någons förmåga att fatta. Det är bara fakta. Frågan är helt enkelt om vi vill tro vad som står skrivet. Tron öppnar för verkligheten.

Tron på Guds allmakt, tron på hans obegränsade möjligheter att av intet skapa allt lyfter oss upp ur den begränsade tankevärld vi annars lever i. I Romarbrevet 4:17 står det att Gud kallar på det som inte är till som om det var till. Sådan är Gud. Ingenting är omöjligt för honom.

”Gud är den som har skapat världen och allt som finns i den”, står det i Apostlagärningarna 17:24. Det är också genom hans ord vi föds på nytt. I Jakobs brev 1:18 står: ”I kraft av sin vilja har han fött oss på nytt genom sanningens ord.” Guds förvandlande kraft är omätbar. Den går oändligt långt utöver vad någon av oss kan förstå. Men den är en underbar verklighet. Och den är tillgänglig genom tron.

Men hur får man tro? Genom Guds ord. I Romarbrevet 10:17 står det att tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Dvs. när förkunnelsen grundar sig på vad som står i Bibeln skapas tro, den tro som kan förvandla allt. Och som först och främst är frälsande.

I Johannes ev. 1:1-3 står det: ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till.” Det var genom Guds ord som allt blev skapat. I Kolosserbrevet 1:15-17 läser vi om Jesus: ”Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat, för i honom skapades allt i himlen och på jorden: synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskare och makter – allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt, och allt hålls samman genom honom.” Om vi ägnar oss åt vad som står i Bibeln och tar till oss dess budskap skapas tro, den tro som har kraft att frälsa. Det är Ordet som skapar tro. I det fallet handlar det inte om hur mycket kunskap vi har; det handlar om att ta emot Guds ords skapande och förvandlande kraft. Det vi kan lära oss om Guds ord ger förvisso kunskap, och det är bra, men vad vi mest behöver är att uppleva dess liv och dess övernaturliga verkan.

Vi har en fast grund att stå på, när vi tror på Guds ord. Det är hans ord som bär allt. I Hebreerbrevet 1:3 står det om Jesus: ”Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild, och han bär allt med sitt mäktiga ord.” Och Jesus säger att ”himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå”(Matteus ev. 24:35). Guds ord är den skapande och förvandlande kraft som föder på nytt och ger liv.

Ordet och tron, två saker som hör samman och som gör att vi får del av det liv som gör oss till nya skapelser i Kristus. Det var Guds beslut att låta allt bero på tro. ”Utan tro är det omöjligt att behaga Gud, för den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom”, står det i Hebreerbrevet 11:6.

I Hebreerbrevet 1:2 står det: ”I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna, men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt som arvinge till allt, och genom honom har han också skapat universum”. Jesus var – och är – uppfyllelsen av Guds plan. Utan tron på honom når vi inte fram. Jesus säger själv att ingen kommer till Fadern utom genom honom, Johannes evangelium 14:6.

När Jesus föddes som människa, var det uppfyllelsen av vad Gud talat genom profeterna. I Jesaja 9:6-7 läser vi orden om Jesus: ”För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Far, Fridsfurste. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut.” Det är underbara löften om vad som skulle komma – och som vi nu lever i uppfyllelsen av. Allt är nu tillgängligt.

När Jesus gick in i synagogan i Nasaret och man räckte honom bokrullen, läste han vad som står skrivet om honom själv i profeten Jesaja: ”Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren” (Lukas ev. 4:18-19). Och så säger han: ”I dag har det här stället i Skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar” (Lukas ev. 4:21). Men trots denna tydliga och konkreta uppfyllelse av profetian tog man inte emot Jesus där i staden. Några verser längre fram ser vi vad som hände. Man ville störta honom utför branten av berget staden var byggd på. Så länge man läste profetian och inte behövde ta ställning i praktiken var allt lugnt. Men när Ordet, i dubbel bemärkelse, var uppfyllt och stod där mitt ibland dem ville man inte tro.

Johannes skriver om Jesu människoblivande: ”Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern” (Johannes ev. 1:14). Och i Johannes första brev 1:2: ”Livet har uppenbarats, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och uppenbarades för oss”. Och i Johannes ev. 1:12, läser vi att åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Löftet är givet och det är uppfyllt. Allt är färdigt att ta emot.

Det är allvarligt hur vi förhåller oss till Guds ord. Att de som skrev var påverkade av det ena och det andra i sin tid är inte ett hållbart argument för avfärdande av Bibelns trovärdighet. Människorna må ha varit bristfälliga, precis som du och jag, men när Gud valde dem som språkrör för sitt Ord, var det inte deras tankar som skrevs ned; det var Gud som talade genom dem. Det är patetiskt att anse sig kunna bedöma och sortera innehållet i Bibeln. Vad är mänsklig kunskap i jämförelse med Guds vishet? Det människan kommer fram till väger lätt mot den evige Gudens allmakt. Det är vad han beslutat som gäller.

”Gud har gett oss evigt liv, och det livet är i hans Son” (1 Johannes brev 5:11). Följande vers fortsätter: ”Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet”. Och Jesus säger i Johannes evangelium 12:48: ”Den som förkastar mig och inte tar emot mina ord har en domare över sig: det ord som jag har talat ska döma honom på den yttersta dagen.” Men tar vi emot honom som är Ordet får vi del av det eviga livet och ”drabbas inte av domen” (Johannes ev. 5:24) Livet är i Guds Son. Jesus sa till sina lärjungar: ”Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er” (Johannes ev. 15:3). Samma ord, samma skapande kraft som i tidernas morgon när Gud skapade världen är i verksamhet när vi tar emot Guds ord och det får föda på nytt och förvandla våra liv. Det är Guds skapande kraft som verkar.

Han utvalde det som ingenting var… I 1 Korintierbrevet 1:27-29 läser vi: ”Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förödmjuka de visa, och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förödmjuka det starka, och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud för att tillintetgöra det som fanns till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud.” Det Gud har gjort är fullkomligt. Och det är av nåd. Utan förtjänst, utan meriter, utan gärningar får vi ta emot Guds gåva och uppleva den frälsande kraften i hans ord. När Gud skapat världen var det också fullkomligt. Världen och allt som är i den stod där färdig när Gud talat sitt ord. ”Gud såg att det var gott”, står det gång på gång i 1 Mosebok 1. Gud är god och vi som hans barn är fullkomligt rättfärdig-gjorda av nåd genom Jesu offer en gång för alla.

Vi är skapade till Guds avbilder. ”Gud skapade människan till sin avbild,… till man och kvinna skapade han dem” (1 Mosebok 1:27). Men när man bytte ut Guds sanning mot lögnen, som det står om i Romarbrevet 1:25, läser vi i fortsättningen att Gud utlämnade dem åt deras hjärtans begär så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra. Detta förnedrande sätt att leva var alltså en följd av att man redan vänt sig ifrån Gud. Guds ord är sanning. Det är där vi finner livet och ljuset. Vill man inte tro Guds ord blir man kvar i mörkret. Då finns ingenting som vägleder utan man kommer allt längre bort från sanningen. Man bygger egna teorier om både hur allt kom till och om hur livet ska levas. Det är en väg i mörker utan hopp.

Men i Jesus är upprättelsen och nyfödelsen. Från att ha varit döda i synder och överträdelser blir människan en ny skapelse i Kristus Jesus genom tron på hans ställföreträdande offer. Den skapande kraften i Ordet verkar liv och förvandling. Precis som i begynnelsen när Gud skapade världen, skapas något nytt. Vi blir nya skapelser i Kristus. Vi får del av ljuset och det eviga livet. Vi upplever den skapande kraften i Ordet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *