Om tidningen

Guds Rikes Röst är en fristående kristen tidskrift med läsare inom många olika kyrkor och samfund och även utanför. Den började som ett litet församlingsblad på Gotland, där min far, Tage Nilsson, tjänade som pastor i en frikyrkoförsamling i början av 1950-talet. I dag bedrivs arbetet av mig själv och min fru Rita tillsammans med familjen.

Syftet med tidningen är att förkunna ett klart bibelgrundat budskap till väckelse och uppbyggelse. I en tid där mycket förändras på flera sätt och även kristenheten påverkas av ändrade värderingar i olika frågor vill vi stå för den grund vi finner i Guds ord – Bibeln. Vi tror på den gemenskap som är en verklighet för alla som genom tron på Jesus är Guds barn.

Prenumeration sker genom frivillig avgift. För övrigt finansieras missionen genom gåvor. Här på hemsidan kan Du läsa artiklar av Gunnar Nilsson. Du kan också prenumerera på Guds Rikes Röst samt beställa övriga trycksaker. Se respektive rubrik.

Gunnar Nilsson