Media

Här kommer vi fylla på med predikningar som gjorts genom åren men även annan typ av media i form av rörlig bild och predikningar etc. Till att börja med kan Du se en intervju med Gunnar Nilsson gjord av Kjell Gustavsson Cymbal TV, mars 2017.