Utrustad för att tjäna Gud

Utrustad för att tjäna Gud

Strax innan Jesus lämnade jorden och lyftes upp till himlen frågade lärjungarna honom om tiden nu var inne då han skulle återupprätta riket åt Israel. När Jesus svarade sa han att det inte var deras sak att veta vilka tider eller stunder Fadern i sin makt har bestämt. Och: ”när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen…” (Apostlagärningarna 1:8). Han sa också: “Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden” (Lukas ev. 24:49). Sedan läser vi i Apostlagärningarna 2 om uppfyllelsen av löftet Jesus gav.

Lärjungarna var intresserade av hur det skulle bli med den politiska utvecklingen och tidsplanen. Jesus vänder på det hela och talar om behovet av att bli utrustad med den helige Andes kraft för att tjäna honom.

I Efesierbrevet 6 talar Paulus om behovet av den andliga utrustningen, för kampen är inte mot kött och blod utan mot ondskans andemakter i himlarymderna, läser vi där. Uppdraget var – och är – att förkunna evangelium till jordens yttersta gräns och till tidens slut. Ingenting har förändrats. Kallelsen är densamma och behovet likaså. Därför behöver vi bli utrustade med den helige Andes kraft. Paulus skriver att när han kom till Korint kom inte hans tal och hans predikan med övertygande visdomsord utan med bevisning i Ande och kraft, 1 Korintierbrevet 2:4. Den utrustningen skaffar man inte genom träning och inlärning. Den är ett verk av Gud utan styrning från människor.

Det verkar ibland som om intresset även nu är mer riktat mot politiska och andra förändringar. Om vi bara kan påverka politiken, kulturen, underhållningsbranschen, m.m… Men Guds folk inte är en del av ett sekulärt samhälle. Vi representerar ett annat rike – Guds. Och uppgiften är inte att putsa upp mörkrets rike och ge det en sorts ytbehandling. Vi är kallade att förkunna frälsning och befrielse genom Jesus, ”för att öppna deras ögon, för att vända dem från mörker till ljus och från Satans makt till Gud, så att de får syndernas förlåtelse…” (Apostlagärningarna 26:18). Så löd kallelsen till Paulus. Till den uppgiften behöver vi alla bli rustade med den helige Andes kraft. Och den finns tillgänglig för var och en här och nu.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *