Hur ska vi förstå Bibeln?

Hur ska vi förstå Bibeln?

Och vad behövs för att vi ska förstå?

I 1 Korintierbrevet 2:14 står det: ”En oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.” Det säger oss att förutsättningen för att förstå Bibeln ligger på ett andligt plan. Det går helt enkelt inte att förstå eller uppleva Bibelns budskap på annat sätt. Kunskap och forskning öppnar inte för Ordets inneboende kraft. Om inte denna andliga dimension finns med förblir budskapet dolt och man varken ser eller upplever visdomen, ljuset och livet som finns däri. För det är Gud som talar genom sitt Ord – ingen annan. Det utesluter egna tolkningar och vridningar för att få Bibelns budskap att överensstämma med vad som gäller i tiden

I versen efter citatet från 1 Korintierbr. 2:14 står det: ”Den andliga människan däremot kan bedöma allt.” Det talar om obegränsade möjligheter. Låt oss öppna för den den helige Andes klarhet och ljus, så att vi får uppleva kraften i Guds ord. För: ”Guds rike består inte i ord utan i kraft” (1 Korintierbrevet 4:20).

I 2 Petrus brev 1:20-21 skriver aposteln: ”Framför allt ska ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen tolkning. Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.” Det Gud på det sättet låtit oss få del av är ingenting vi ska ha invändningar emot. Här gäller endast att tro vad som står skrivet och leva och handla därefter. Då får vi uppleva den harmoni och frid som är i tron på Gud.

Beroende på bakgrund eller vilka sammanhang man rör sig i och vilken förkunnelse man lyssnar till präglas man av hur man ska tro och förhålla sig till Bibelns ord. Det kan vara på gott eller ont. Det viktiga är inte att hålla fast mänskliga traditioner – gamla eller nya – utan att vi får uppleva det som står i Lukas ev. 24:45, när Jesus efter sin uppståndelse visade sig för lärjungarna i Jerusalem. Där står att han öppnade deras sinnen så att de förstod Skrifterna. Det är ett gudomligt vidrörande som ger ljus och skapar tro.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *