När gränserna passeras.

När gränserna passeras

Ingenting förändras när det gäller den kristna tron. Vad som står skrivet i Bibeln står där som det alltid har gjort. Det enda som förändras är tron på vad som står skrivet. Det ser ut som om det alltid finns de som är redo att ge en egen version av hur det ligger till. På ett eller annat sätt hittar man anledningar att inte tro vad som står skrivet. Om man lyssnar till den sortens utläggningar luckras grunden för tron upp och ersätts av olika personliga åsikter. På det sättet passeras den ena efter den andra av de gränser Bibeln gett oss. Det leder till att man antingen går vidare i föreställningen att det inte betyder något att man övergett de delar av Bibeln som man inte tycker passar. Eller så ger man upp och låter resignationen bli en viloplats där man slipper stå upp för sanningen och där kompromissernas dunkla slöjor sveper in och grumlar det klara ljus som i själva verket finns där hela tiden.

Man skulle kunna tro att just de senaste avvikelserna från kristen tro är de enda som orsakat förvillelse. Förvisso är de senaste, som drar fram likt en flodvåg av orenhet, de absolut allvarligaste. Vad som drabbade Sodom var orsakat av samma skamliga och ogudaktiga livsstil som nu alla mer eller mindre ska tvingas acceptera. Och det var just alla, ”allt folket utan undantag”, som var med när Lots hus omringades. Men det var också då gränsen nåtts för att straffdomen skulle drabba staden.

Hur har vi kommit hit? Genom att flera ”gränser” har passerats under tidens gång. Avtrubbade har man sagt farväl till det ena efter det andra av vad Bibeln undervisar om. Det har varit viktigare att inte avvika från vad ett sekulariserat samhälle anser än att hålla sig till Guds ord och göra Guds vilja. Och när man som kyrka/församling/enskild ändrar hur man förhåller sig till Guds ord öppnar man upp för att godkänna nästa ”fråga” och nästa… Men man överger inte tron på vad Guds ord säger utan att det får följder. Kanske verksamheten kan fortsätta som vanligt, men hur blir det med det andliga livet? Och de andliga resultaten?

Det är när vi tror på och tillämpar Guds ord som vi upplever dess kraft.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *