En natt som alla andra

En natt som alla andra

Det var en natt precis som alla andra. Ingenting tydde på att något ovanligt skulle hända. Herdarna vaktade fåren precis som de brukade. Då plötsligt skedde det. En Herrens ängel förkunnade att Messias hade fötts. Det som var förutsagt genom profeterna hade nu uppfyllts. Tiden hade kommit för det Gud beslutat sedan före tiden. Guds Son hade blivit människa. Frälsaren hade fötts En ny tid hade brutit in. Hoppet för mänskligheten hade blivit verklighet. Lagen skulle nu ersättas av nåden. Alla skulle nås av frälsningens budskap. Prisad vare Herren!

Det är advent nu. Inte bara i vänta n på Julen. Precis som löftet om att en Frälsare skulle födas uppfylldes natten när herdarna vaktade sin hjord kommer löftet om Jesu återkomst att bli verklighet. Ingenting tydde då på att något särskilt skulle hända, men: ”Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket rädda. Men ängeln sade: ‘Var inte rädda! Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket: I dag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren’.” (Lukas ev. 2:9-11). Plötsligt såg man ”en stor himmelsk här som prisade Gud: Ära åt Gud i höjden, och frid på jorden bland människor som han älskar” (Lukas ev. 2:13-14). Det skedde plötsligt och helt oväntat, men nu hade Guds löfte uppfyllts.

Nu väntar vi Jesus. För andra gången. ”Och han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom” (Hebreerbrevet 9:28). Eller väntar vi…? Vi vet inte vad herdarna tänkte just den natten. Men löftet om att Messias en gång skulle komma var naturligtvis välbekant för dem. Profeterna hade förkunnat hans ankomst sedan hundratals år tillbaka. Och nu, precis i den vanliga sysslan med att vakta fåren, skedde det, det största av allt, Messias – Jesus – hade kommit.

Plötsligt. Vi vet vad Bibeln säger, vi har hört budskapet om att en gång ska Jesus komma tillbaka. Men är det mer än en punkt i läran? Räknar vi med att hans ankomst verkligen ska äga rum? För herdarna var det en natt som alla andra. Men då, helt plötsligt, hände det. Så kommer det att ske igen. ”I en stund när ni inte väntar det kommer Männisosonen”, säger Jesus i Matteus ev. 24:44.

Den dagen eller den natten. När Jesus talar om sin återkomst nämner han olika tider på dygnet för samma ögonblick: ”Då ska två män vara ute på åkern (på dagen). Den ene ska tas med, den andre lämnas kvar. Två kvinnor ska mala vid kvarnen (på morgonen eller kvällen). Den ena ska tas med, den andra lämnas kvar (Matteus ev. 24:40-41). Och i Lukas ev. 17:34 säger han samma sak om ”den natten”.

Det är advent. Vi lever i väntan och förväntan. Jesus ska komma. Det är ett budskap om väckelse, men det är framför allt ett glädjens och hoppets budskap. Jesus kommer för att rädda sitt folk.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *