Varifrån får vi näringen?

Varifrån får vi näringen?

I 1 Timoteusbrevet 4:6 läser vi om att hämta näring ur trons och den goda lärans ord. Det är Paulus som undervisar Timoteus och skriver att det i de sista tiderna ska det ske ett avfall från tron och man ska uppmanas att följa villoläror och människors påbud i stället för Skriftens ord. Han tillägger: ”Men de gudlösa gamla myterna ska du avvisa” (vers 7).

Det är mycket som pockar på uppmärksamhet. Information som kan vara både oväsentlig, oriktig och onödig fast den framhålls som viktig, korrekt och nödvändig. Och man måste ju följa med…

Men vi behöver en annan källa för upplysning än det flöde som strömmar till oss från alla upptänkliga ställen, upplysning i dess verkliga mening.

Elia satt på toppen av berget när kung Ahasjas sändebud kom till honom för att få veta hur det skulle gå med honom efter att kungen först försökt få svar från annat håll, 2 Kungaboken 1. Elia hade svaret från Herren utan att någon annan informerat honom om vad som hänt.

Det är i förbindelsen med Gud som klarheten växer. Mycket av den information vi tar till oss splittrar sinnet och tankarna. Och den informationen gör oss knappast visare. Det blir som det står om folket i Aten att de ägnade all sin tid åt att tala om och lyssna till det som var senaste nytt, Apostlagärningarna 17:21. Man var välinformerade men kände inte till det allra viktigaste.

Vill vi bli ledda av Gud och få uppleva hans tilltal, då är källan Guds ord. Tänk att fylla tankarna med det levande Gudsordet i stället för att sysselsätta sig med destruktiv information som mest ger fruktan och oro! Genom att ta till oss Guds ord och ta emot den helige Andes ledning får vi den näring, frid och harmoni som bygger upp och som bara Gud kan ge. Gud välsigne Dig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *