Undervisning som förvandlar

Undervisning som förvandlar.

Jesus sa: ”Det är Anden som ger liv, köttet hjälper inte. De ord som jag har talat till er är Ande och liv” (Johannes ev. 6:63). Jesus hade bl.a. talat om sig själv som brödet från himlen men lärjungarna hade svårt att förstå. Undervisningen Jesus gav var på ett andligt plan. Därför måste den också tas emot på ett andligt sätt. I 1 Korintierbrevet 2:14-15 står: ”En oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot kan bedöma allt…”

När Jesus kom till Kapernaum och undervisade folket på sabbaten var man ”överväldigade av hans undervisning, eftersom hans ord hade makt” (Lukas ev. 4:32). Lite längre fram läser vi om hur Jesus drev ut en ond ande ur en man i synagogan. ”Alla greps av bävan och sade till varandra: ‘Vad är det med hans ord? Med makt och myndighet befaller han de orena andarna och de far ut’.” (vers 36). I Matteus ev. 7:29 står det om Jesus att: ”han undervisade dem med auktoritet och inte som deras skriftlärda”.

Aposteln Petrus skriver: ”Det var inga utstuderade myter vi följde när vi förkunnade vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst för er, utan vi var ögonvittnen till hans majestät. (2 Petrus brev 1:16). Man hade sett och upplevt Jesu gudomliga härlighet. Därför kunde man också förmedla hans liv och kraft i förkunnelsen.

Det handlar både om dem som förkunnar och om dem som lyssnar. När Jesus talade var hans ord ”Ande och liv”. Men folket stod inte ut. Därför att man inte tog emot hans ord på ett andligt sätt.

Vad förmedlar vi? Kunskap? Är det bara intressanta utläggningar eller är det liv? Sker det något med dem som lyssnar eller är det bara kunskapen som ökar? Mättas de andliga behoven eller blir åhörarna bara belåtna med att man lyssnat till en intressant förkunnelse? Resulterar undervisningen i förvandling?

När Jesus sände ut lärjungarna gav han dem makt och kraft, Lukas ev. 9:1. I 1 Korintierbrevet 2:4 skriver Paulus: ”Mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord utan med bevisning i Ande och kraft. Samma kraft verkar fortfarande. Jesus lovade: ”Jag är med er alla dagar till tidens slut” (Matteus 28:20). Sök Herren, tro hans ord och ta emot hans kraft. Det kommer resultera i undervisning som förvandlar – både för förkunnare och lyssnare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *