Frihetens evangelium

Frihetens evangelium

Jesus sa: ”Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd” (Johannes evangelium 10:10). Ni är kallade till frihet, bröder…”, skriver Paulus i Galaterbrevet 5:13. Liv och frihet är vad det kristna livet handlar om. Gud sände sin Son för att köpa oss fria. I Galaterbrevet 4:4-5 står det att när tiden var inne sände Gud sin Son… för att friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Och Jesus säger om sig själv: ”Om nu Sonen gör er fria blir ni verkligen fria” (Johannes ev. 8:36).

Detta är evangelium – det glada budskapet. Låt oss stå fasta i tron på detta frihetens evangelium och inte låta någonting annat få oss att fastna i någon ny fångenskap.

I Galaterbrevet 2:4-5 står det om ”falska bröder som hade nästlat sig in. De hade smugit sig in för att spionera på den frihet vi har i Kristus Jesus och göra oss till slavar. Men vi gav inte efter för dem ens ett ögonblick eller underkastade oss. Vi ville att evangeliets sanning skulle bevaras hos er”. Då och där gällde det omskärelsen som dessa personer ville att man skulle hålla fast vid. För oss här och nu kan det gälla annat. Men vad det än gäller är det viktigt att inte släppa in några avvikelser från tron utan hålla fast vid evangeliet.

Avvikelserna kan variera. De kan också framställas som något nödvändigt eller t.o.m. andligt. Här behövs en fast förankring i bibelordet samt den helige Andes ljus för att inte förvillas och dras med i något som bara har ett sken av gudsfruktan men förnekar dess kraft som det står i beskrivningen av hur människorna ska komma att vara i den yttersta tiden, 2 Timoteusbrevet 3:1-7. ”Håll dig borta från dem!”, står det uttryckligen.

Det talar inte om gemenskap. Tvärtom. Den gemenskap vi läser om i Bibeln däremot är den andliga och levande enhet mellan alla Guds barn som förenar oavsett andra former. ”Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap”, står det i 1 Petrus brev 2:5. Den gemenskapen bygger inte på vad vi själva satt samman och ordnat utan är en gudomlig enhet med andra gränser än dem vi ser. Där är du med genom tron på Jesus.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *