Håll fast vid det du har

Håll fast vid det du har…

Rubriken är hämtad från vers 11 i Uppenbarelseboken 3. Och versen fortsätter: ”så att ingen tar din krona”.

För att vårt liv som kristna ska fungera och gudsförhållandet bestå är vi beroende av att hålla fast vid Guds Ord. Släpper vi det är grunden borta. Vi ser hur kristen tro attackeras genom massiv påverkan för att försöka ändra grunderna i vad Gud sagt och ersätta dem med annat.

Försöken att på olika sätt ändra hur man förhåller sig till Guds ord är ingenting nytt. Under tidens gång har avstegen från vad som står skrivet och anpassningen till omvärlden lett till att de avsteg som gjorts gradvis accepterats för att sedan bli självklara. Man har vant sig vid ett nytt förhållningssätt. Det är en både skrämmande och märklig utveckling. När den ena förändringen efter den andra sker försvagas vaksamheten och det blir lättare att ta till sig varje ny förändring. När förkunnelsen på det sättet ändras och man får lära sig att det och det inte längre gäller får man en annan uppfattning om det kristna budskapet och om av vad som är kristen tro. Kyrkan/församlingen blir vilseledd.

Det här är inte en generationsfråga. Det man kallar världsligheten har olika ansikten olika tider. Det gemensamma är att den låter anpassningen till vad som råder i världen vara vägledande i stället för Guds ord.

Den till världen anpassade formen av kristendom är förrädisk. För den består inte enbart i att man ändrat några enstaka lärofrågor. Man kan ha bestämda och tydliga åsikter i vissa frågor men ändå inte vara vaken över den anpassning till världen som skett på andra områden. Guds folk är ett heligt folk och har inget behov av att kopiera en världslig livsstil – på något sätt. Varken i eller utanför kyrkan.

Det är inte enbart i lärofrågor vårt liv i Kristus visar sig. Kunskap och värderingar är inte frälsande. De kan i sämsta fall visa sig på liknande sätt som hos fariséerna och de skriftlärda på Jesu tid. Dessa visste precis vad som stod i lagen, men den kunskapen hjälpte dem inte, för livet de levde överensstämde inte med läran. Det måste vara en samstämmighet mellan lära och liv, dvs. mellan vad som står i Bibeln och hur vi låter det påverka och förvandla våra liv.

Vi behöver inte fråga vad som är viktigt och vad som gäller nu? Är inte allt som Gud låtit bli nedtecknat genom sina tjänare – profeterna, apostlarna, ja Jesus själv – viktigt? Och gäller det inte nu? Jo så är det. Lyssna därför inte när någon väljer bort delar av vad Bibeln säger. Den befogenheten har ingen.

Det ord i grundtexten som översatts med ”krona” i citatet från Uppenbarelseboken 3:11 är samma ord som används i 2 Timoteusbrevet 4:8, där Paulus skriver om ”rättfärdighetens segerkrans” som Herren på ”den dagen” ska ge åt honom och åt alla som älskar Herrens återkomst. Låt oss därför hålla fast det vi fått – Ordet i sin helhet – så att vi inte går miste om vad Gud lovat ge.

G.N.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *