Vem väntar Jesus?

Vem väntar Jesus?

Redan för de första kristna var väntan på att Jesus skulle komma en realitet. Löftet Jesus hade gett var att han skulle komma tillbaka för att hämta sitt folk dit han gick för att bereda plats, Johannes evangelium 14:2. Detta budskap var ett hoppets budskap. Inte något skrämmande. I versen innan talar Jesus just om att inte vara orolig.

I Lukas evangelium 17:27-30 talar Jesus om hur det ska vara i tidsålderns avslutning. Han jämför med Lots och Noas tid och säger bland annat: ”Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken. Då kom floden och gjorde slut på dem alla. På samma sätt var det på Lots tid: de åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde, men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. På samma sätt ska det bli den dag då Människosonen uppenbarar sig”.

Vad man kan lägga märke till i denna beskrivning är att folk levde som vanligt ända till dess floden kom respektive Sodom ödelades. Var det då ingenting som förebådade vad som skulle ske? Jo innan floden kom byggde Noa, ”rättfärdighetens förkunnare” (2 Petrusbrevet 2:5), på arken. Något som knappast kunde ha undgått någon. Men man trodde inte på budskapet om Guds dom över världen. Samma sak var det i Sodom, där Lot levde. Det står om Lots svärsöner att de trodde att han skämtade när han talade om den förestående domen, 1 Mosebok 19:14. Så även om det inte var märkliga tecken som förebådade vad som skulle komma, saknades inte förkunnelsen om vad som skulle hända. Gud hade sina tjänare som talade hans ord.

I dag har vi både tecken och förkunnelse. Ett ”tecken” vi kanske inte tänker på är förutsägelsen i 2 Petrus brev 3:4 om att i de sista dagarna ska det sägas: ”Hur går det med löftet om hans återkomst? Allt har ju fortsatt precis som det varit sedan skapelsens början.” Otron och något sorts förnuftsmässigt tänkande gör att tanken på att Jesus ska komma skjuts på framtiden, om man alls väntar hans ankomst. Men just detta är också ett tecken. Jesus säger i Lukas 12:14: ”Människosonen kommer när ni inte väntar det”.

Frågan är om vi likt de första kristna väntar hans ankomst. Denna väntan ligger inte så mycket i kunskapen som i tron och hoppet. Det är skillnad på att tro sig veta allt om tecken, tidsföljd, osv. och på att verkligen vänta Frälsarens kommande. Löftet om Jesu återkomst är ett budskap om räddning. I 1 Tessalonikerbrevet 1:10 läser vi om att vänta på Guds Son från himlen, ”honom som Gud har uppväckt från de döda: Jesus, som räddar oss från den kommande vredesdomen.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *