Utan hopp och utan Gud i världen

Utan hopp och utan Gud i världen

Det finns ingen trygghet utan Gud. För allt vi kan försäkra oss mot, skydda oss för eller bygga upp är bräckligt. Det är bara Guds nåd som bär oss. I Klagovisorna 3:22 står: ”Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss”.

Citatet i rubriken är hämtat från Efesierbrevet 2:12, där Paulus påminner efesierna om hur de hade det innan de lärt känna Kristus; man var utan hopp. Ja, utan Gud är det så. Det hjälper inte hur man lyckats, hur rik man blivit eller vilken framgång man nått. Saknar man tron på Gud finns inte den egentliga meningen. Jesus sa: ”Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ?” (Matteus evangelium 16:26).

Det är osunt att förneka Gud – Skaparen och Livgivaren till allt. Man kan hålla på med det en tid, men att förneka verkligheten är inte hållbart i längden och definitivt inte i evigheten. I Bibeln står det: ”Vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont” (2 Korintierbrevet 5:10). Då har förnekelsen spelat ut sin roll och verkligheten hunnit i fatt. Det är inte bara dumt och inskränkt utan djupt olyckligt att propagera för ett liv utan tro på Gud och presentera en världsbild som tar bort både meningen med livet och hoppet för evigheten under förespegling att den skulle vara byggd på fakta. Som Guds folk är det viktigt att framhålla sanningen så som den möter oss i Bibeln. Den är det enda som ger hopp och kan frälsa och förvandla.

Paulus fortsätter i vers 13 och 14: ”Men nu, genom Kristus Jesus, har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Han är vår frid…” Det är en underbar verklighet att det är möjligt för var och en att ta emot Kristus Jesus och uppleva den frid som Bibeln säger ”övergår allt förstånd” (Filipperbrevet 4:7). Ja det Gud gör övergår allt vi kan räkna ut och tänka. Det står så här i Efesierbrevet 3:20: ”Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker”. Guds makt är obegränsad. Det är vår trygghet. Det är din trygghet. Det är ett fast hopp för både tid och evighet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *