Andens enhet genom fridens band

Andens enhet genom fridens band

Det är inte givet att enhet alltid är Andens enhet. Och det är inte självklart att allt som håller samman har sitt ursprung i frid. Därför ska vi vara uppmärksamma över vart enheten leder och vad den har för syfte. För enhet är inte alltid god. Det beror på vilka principer och värderingar som styr. Är dessa beslutade på någon annan grund än Bibeln finns det ingen anledning att vara med. Vi bör vara vaksamma över vad vi delar för gemenskap, så att vi inte blir en del av något som medvetet avvikit från Guds ord. Men i den andliga gemenskap Bibeln beskriver är det vad som står där som styr, inte värderingar valda av människor. Där är det inte framröstade åsikter som förenar utan Guds Ande. Det är därför vi kan uppleva ”Andens enhet” med människor utan andra kännetecken än att de är ”födda av Gud” (Johannes ev. 1:13) och har sina namn skrivna i ”livets bok” (Filipperbrevet 4:3). Den enheten har en omfattning som kanske omfattar fler än vi tror men inte alltid efter de gränser vi tar för givet.

I Markus ev. 9:38-40 läser vi just om detta. ”Johannes sade till Jesus: ‘Mästare, vi såg en man som drev ut onda andar i ditt namn, och vi försökte hindra honom eftersom han inte följde oss.’ Men Jesus sade: ‘Hindra honom inte. Ingen som gör en kraftgärning i mitt namn kan sedan genast tala illa om mig. Den som inte är mot oss är för oss’.”

”Gör allt ni kan för att bevara Andens enhet…”, inleds versen som rubriken är hämtad från i Efesierbrevet 4:3. Det är inte vilken enhet som helst. Det är viktigt att vi förstår innebörden i den andliga enheten och inte blandar ihop den med andra enhetsformer. Vi blir inte ”lemmar i Kristi kropp” på något annat sätt än genom att födas på nytt. Men på den grunden är Guds folk en levande enhet som inte är begränsad av villkor ställda av människor. Enhet vi själva satt samman kan inte påverka den andliga enheten eller avgöra vem som är innanför eller utanför. Eftersom denna Andens enhet är ett verk av Gud är den oberoende av andra former. Det är den enheten vi ska värna om. Det är den Andens enhet som håller oss samman på Bibelns grund.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *