Domens dag

I Johannes evangelium 3:17-19 läser vi: ”Gud har inte sänt sin Son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn. Och detta är domen: ljuset kom in i världen, men människorna älskade mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda.” Detta är det tydliga budskap vi läser i Bibeln. Det talar om domen men också om att vi genom tron på Jesus inte blir dömda. Men: ”Den som förkastar mig och inte tar emot mina ord har en domare över sig: det ord som jag har talat ska döma honom på den yttersta dagen” (Johannes ev. 12:48).

Det är inte populärt att tala om att det blir följder av synden. Men i Johannes evangelium 16:8-11 säger Jesus om den helige Ande: ”Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd: de tror inte på mig. Om rättfärdighet: jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. Om dom: denna världens furste är dömd.” Det är inte svårt att se hur ondskan utbreder sig över jorden. Hat och våld, uppror mot Guds bud på flera sätt. Det är så för en bestämd tid. I Johannes brev 5:19 står det att ”hela världen är i den ondes våld”. Vi bör förstå att bakom det onda och allt som i olika former vänder sig bort från Guds bud står demoniska makter. Därför är det helt avgörande att vi håller oss till vad som står i Bibeln. Det är där vi får veta var gränserna går, vad som är rätt och fel.

I den nyss citerade versen läser vi också: ”Vi vet att vi är av Gud…” Det finns två sidor, en mörk och en ljus. Det är inte så som det ibland påstås att ingenting är svart eller vitt. För det är precis så det är. Kan man inte skilja på svart och vitt behöver man nog minst sagt starkare belysning. Och det får man genom Guds ord. Där uppenbaras sanningen och därifrån strålar ljuset fram. Bibeln säger: ”Hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus” (Psaltaren 36:10). Den här uppdelningen kommer en gång att bli helt uppenbar ”när Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighets tron. Och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja dem från varandra som herden skiljer fåren från getterna”, som Jesus beskriver det i Matteus ev. 25:31-32. Men då är det för sent att ta ställning.

Som Guds folk skulle vi behöva ropa ut: vakna, vänd om! Det finns räddning! Nu är det inte tid för kompromiss och anpassning. Nu är det tid att förkunna budskapet om väckelse och frälsning genom Jesus. För i Johannes ev. 5:24 står det: ”Jag säger er sanningen: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen utan har gått över från döden till livet.”

Många skjuter gärna upp tanken på domen och den yttersta tiden. Vad man inte räknar med är att den yttersta tiden faktiskt är här – nu. Det sa man redan i den första kristna tiden. Aposteln Johannes skriver i 1 Johannesbrevet 2:18: ”Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av det förstår vi att den sista tiden är här.”

Guds dom över världen är fastställd. Räkenskapens dag kommer förr eller senare. Men: ”Vissa människors synder är uppenbara och får sin dom i förväg, andras synder kommer fram först senare”, står det i 1 Timoteusbrevet 5:24. I Gamla Testamentet kan vi se Guds handlande både med sitt folk, Israel och andra folk. Hur han ledde sitt folk och uppfyllde sina löften och gav dem det utlovade landet. Men vi ser också hur folket gång på gång drabbades av motgångar på grund av avfall och olydnad. Man angreps av fiender, man fördes bort i fångenskap. Det blev konsekvenser på flera olika sätt av att man bröt mot Guds bud. Gud använde olika medel och människor för att utföra sina befallningar. Det är ju han som skapat allt. Han har makten att använda vem och vad han vill för att hans vilja ska ske. Så är det också i vår egen tid. När Gud talade till Abraham om vad som skulle ske i kommande tider, sa han bl.a. om Amoreerna, vars landområde Abrahams avkomlingar skulle inta, att de ”ännu inte fyllt sina synders mått” (1 Mosebok 15:16). Tiden gick men till sist nåddes också där gränsen. Vad Gud sagt sker. Därför kan vi i trygg förtröstan lita på att Guds plan går i fullbordan. För hela världen och för oss var och en.

I Jeremia 27:5-6 kan vi läsa att Gud kallar den hedniske kungen Nebukadnessar för sin tjänare. ”Jag är den som genom min stora kraft och min uträckta arm har skapat jorden med de människor och djur som är på den, och jag ger den åt vem jag vill. Nu har jag gett alla dessa länder i min tjänare Nebukadnessars hand, Babels kung”. Läs gärna fortsättningen av kapitlet där det står att man inte skulle lyssna till de profeter som bara talade om framgång och seger.

Det finns en anledning till hur saker och ting utvecklar sig. Så även nu. Det är viktigt att vi förstår det här och inte fastnar i förutfattade meningar eller uppfattningar om att Gud inte sänder någon form av straffdom över synden. I Jakobs brev 1:17 står det om Guds goda gåvor: ”Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens Far, som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker.” Men när vi talar om Guds dom över synden talar vi inte om gåvor. Det är två skilda saker. Det är heller inte svårt att förstå att ondskan i olika former får följder. I Romarbrevet 1:18 läser vi: ”Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen.” Längre fram i kapitlet läser vi att man bytte ut Guds sanning mot lögnen. Det fick till följd att Gud utlämnade människorna åt förnedrande lidelser, vilket bestod i det orena och onaturliga leverne som stora delar av världen i dag prisar som frihet och nyupptäckt kunskap. När man överger Guds bud sänker sig mörkret och lögnen blir den nya sanningen. I 2 Petrus brev 2:4-10 står det: ”Gud skonade ju inte de änglar som hade syndat, utan kastade dem i avgrunden och överlämnade dem åt mörkrets kedjor för att hållas i förvar fram till domen. Han skonade inte heller den forntida världen men bevarade Noa, rättfärdighetens förkunnare, med sju andra när han lät floden drabba de gudlösas värld. Städerna Sodom och Gomorra dömde han till undergång och lade dem i aska och gav så ett exempel på vad som väntar de gudlösa. Men han räddade den rättfärdige Lot, som plågades av de laglösas lössläppta liv. Den rättfärdige som bodde bland dem plågades nämligen dag efter dag i sin rättfärdiga själ av att se och höra det onda som de gjorde.Herren förstår alltså att frälsa de gudfruktiga ur frestelsen och hålla de orättfärdiga i förvar under straff fram till domens dag. Det gäller särskilt dem som i orent begär följer sin köttsliga natur och föraktar Herren…”

Vi lever i dramatiska tider och vi förstår att tiden går mot sitt slut. I Uppenbarelseboken 10:6 står det om ängeln som Johannes såg stå på havet och på jorden. Ängeln ”lyfte sin högra hand mot himlen och svor vid honom som lever i evigheters evighet och som har skapat himlen och det som finns i den och jorden och det som finns på den och havet och det som finns i det: ‘Tiden är ute’.” Vi ska inte spekulera om tidpunkter. I Apostlagärningarna 1:7 säger Jesus: ”Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt.” Och i Markus ev. 13:32 säger Jesus: ”Men den dagen eller stunden känner ingen – inte änglarna i himlen, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.”Vi ska inte blunda för verkligheten och förpassa allt som har med tidens avslutning att göra till en avlägsen framtid. Jesus säger i nästa vers (33): ”Var på er vakt och håll er vakna, för ni vet inte när tiden är inne”.

Hur blir det då till sist? Och i vilken ställning lever vi nu? I Johannes ev. 5:24 säger Jesus: ”Jag säger er sanningen: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen utan har gått över från döden till livet.” Detta är evangelium, detta är vad Gud förberett sedan före tiden: att var och en som tror på Jesus ska bli frälst och få evigt liv. Det ligger inte bara framför utan är en verklighet här och nu. Genom tron på Jesus drabbas du inte av domen utan har redan blivit en ny skapelse i Kristus.I Efesierbrevet 2:6 står det: ”Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus.” Kan vi förstå det? Nej, men vi kan tro det och uppleva något av tryggheten, friden och glädjen redan nu.

Till sist läser vi i 2 Petrus brev 3:9: ”Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig.”

2 thoughts on “Domens dag

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *