Det ockuperade sinnet

Trycket från dem som anser sig kompetenta att förmedla ”de rätta” åsikterna är högt. Det är en massiv propaganda avsedd att styra medborgarnas sinnen så att de tänker och handlar enligt vad som bestämts. Självklart under yttrande och åsiktsfrihetens täckmantel. Vilket inte betyder så mycket i praktiken eftersom trycket att ändå anpassa sig till utvecklingen för många upplevs för stort. Det är en form av ockupation av sinnet som begränsar rätten att tänka fritt. Därför är det viktigt att vakna upp och förstå vad som egentligen är rätt och viktigt och vad man låter sitt sinne fyllas med.

När vi läser om Paulus besök i Aten står det att folket där ägnade all sin tid åt att tala om och lyssna till det som var senaste nytt. Det var inget positivt omdöme, något som tydde på att de var välinformerade. Snarare var det en beskrivning av folk som inte insåg vad som hade verkligt värde. När Paulus gick omkring i staden hade han dock bland alla avgudaaltaren funnit ett där det stod ”åt en okänd gud”. Och så började han tala om denne Gud som han själv var ett vittne om. Han talade om att det var Han som skapat världen och att det var Han som genom sin Son gjort det möjligt för alla människor att bli frälsta. Det är det sanna, grundläggande och härliga budskapet som ger livet mening och innehåll.

Vi nås av en omåttlig ström av information. Den ena mer ointressant och onödig än den andra. Detta förutom den som är medvetet inriktad på att få oss att bli medgörliga eftersägare till de senaste åsikterna. Det är något av ett missbruk av de förmågor vi skapats med att låta sinne och tankar på detta sätt ockuperas av sådant som vänder bort blicken från det enda nödvändiga och dessutom förmörkar.

I Guds Ord finner vi ljuset och den verkliga upplysningen, den som ger näring och liv åt hela människan. Låt ditt sinne fyllas av och hämta näring ur trons och den goda lärans ord, som Paulus skriver om till Timoteus, 1 Tim. 4:6. Då befrias sinnet från osund ockupation och fylls av harmoni, frid och frihet.

G.N.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *