Våga tro

Våga tro när samvetet anklagar dig. Våga tro när omständigheterna ser omöjliga ut. Våga tro när dina egna möjligheter inte räcker till. Våga tro när andra tvivlar på dig. Våga tro när...