Sök Gud – och hans vilja

Sök Gud – och hans vilja

De vise männen följde stjärnan och den ledde dem till Jesus. Herdarna gick till stallet i Betlehem och fann Jesus, precis som ängeln hade sagt. I över två tusen år har budskapet om Jesus gått ut över hela världen. Det är ett budskap om ljus och frälsning. I Joh. 1:9 står det: ”Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma in i världen”.

Det är Jesus som är ljuset. Han säger själv: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus” (Joh. 8:12). Ändå valde människorna mörkret. I Joh. 3:19 står det: ”… ljuset kom in i världen, men människorna älskade mörkret mer än ljuset…” Hur kunde det komma sig att mörkret var mer attraktivt än ljuset? Svaret var: ”… eftersom deras gärningar var onda.”

Det är ett intensivt sökande efter lösningar för att rädda världen. Men vem söker Gud? Hur många frågar efter sin själs frälsning? Och vilka förstår sambandet mellan att välja bort Gud och vad han låtit oss få veta i sitt Ord och konsekvenserna av det? Vi ser gång på gång i Bibeln att det var när man vände om från sitt ogudaktiga liv och sökte Gud som katastroferna kunde avvärjas.

Vem vill söka Gud i dag? Vem vill vända om och gå hans väg? Vem vill göra hans vilja?

Sök Herren medan han låter sig finnas”, står det i Jes. 55:6. I nästa vers uppmanas den ogudaktig att lämna sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren, så ska han förbarma sig över honom, och till vår Gud, för han vill gärna förlåta.

Den som söker, han finner”, sa Jesus (Matt. 7:7). Allt blir nytt i mötet med Jesus. Prioriteringar, värderingar och planer blir annorlunda. Det är ingenting man tar på sig och försöker leva upp till. Det är vad som sker i den förvandling som blir följden av tron på Jesus. Man ser tillvaron i ett nytt ljus. Meningslösheten i det liv man tidigare levde framstår klart i ljuset från mötet med Frälsaren. Livet har fått mål och mening.

Det är en mörk tid över jorden. Vi anar avslutningen. Men hoppet lyser som en stjärna i natten: Jesus är Frälsaren och han kommer igen.

G.N.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *