Bön och omvändelse

Bön och omvändelse

De omvände sig vid Jonas predikan” (Matteus evangelium. 12:41).

Det fanns en orsak till att staden räddades trots domsförkunnelsen. Det var omvändelsen. Gud hade talat genom sitt sändebud, Jona. Budskapet var: ”Om fyrtio dagar ska Nineve förstöras” (Jona 3:4). Varför? Därför att ”deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte” (Jona 1:2). Det orättfärdiga liv man levde i Nineve hade nu gått så långt att staden inte längre kunde skonas. Men när man nåddes av Jonas predikan väcktes man över sin situation. Det blev bön, men också omvändelse, vilket gjorde att Gud skonade staden.

Förkunnelsen om att vända om möter oss på många ställen i Bibeln. Under tempelinvigningen talade Gud till Salomo: ”Om jag tillsluter himlen så att regn inte faller, om jag bjuder gräshoppor att fördärva landet eller om jag sänder pest bland mitt folk, men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land” (2 Krönikeboken 7: 13-14). Det var Gud som sa: ”om jag tillsluter… om jag bjuder… om jag sänder…” Men det var också Gud som sa att om folket skulle be och omvända sig skulle han höra…

Johannes Döparen talade om omvändelse, Jesus gjorde det, Petrus sa i sitt tal på pingstdagen: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna” (Apostlagärningarna 2:38).

Det finns villkor för bönhörelse. ”Hade jag haft ondska i mitt hjärta, hade Herren inte hört mig” (Psalm 66:18). ”Gud hör inte på tomma böner, den Allsmäktige bryr sig inte om det (Job. 35:13). Men så läser vi också att ”den som tillber Gud och gör hans vilja lyssnar han till” (Johannes evangelium 9:31).

Vi har ibland en något ensidig tanke om bönen och ser inte sambandet mellan våra böner och hur vi förhåller oss till vad Gud vill. Det är inte fråga om självarbete men om att inte ignorera Guds ord.

Vi vill gärna be om väckelse och välsignelse. Men vi förbiser kanske att Gud kallar till omvändelse. Det gäller folk och länder, men det gäller också Guds folk. Kanske inte alla böner blir besvarade just därför att vi glidit ifrån tron på vad Gud sagt. Det kan ha skett genom förkunnelser som på ett eller annat sätt undanhållit sanningen eller vridit på den, och så har det etablerats en sorts omarbetad ”sanning” som man vant sig vid att tro på och så har man kommit bort från det Bibeln kallar den ”uppriktiga och rena troheten mot Kristus” ( 2 Korintierbrevet 11:3).

Det var när folket i Nineve ändrade sitt leverne som Guds dom över staden drogs tillbaka. Det är något att tänka på också i vår tid.

G.N.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *