Förvillelsens makt

Förvillelsens makt

Uppmuntra varandra i stället varje dag, så länge det heter i dag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra” (Hebréerbrevet 3:12) Synden bedrar. Får man dessutom lära sig att den inte finns så blir den inte mindre bedräglig. Det är märkligt hur lätt människor låter sig bedras och tro allt möjligt som påstås. Det är också märkligt hur gärna man anpassar sig till vad som är den senaste uppfattningen om vad som gäller i olika frågor.

I Romarbrevet 1:21 står det: ”Trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan”. Det är vad som händer när man vänder sig ifrån Gud. När mörkret råder ser man inte klart och omdömet försämras. Man blir förvillad på samma gång som man anser att man är upplyst. Det är som i sagan ”Kejsarens nya kläder”. Alla förundrades över det fantastiska material kejsarens nya kläder var gjorda av, fastän det inte fanns varken material eller kläder. Men vem ville framstå som den som inte förstod sig på det nya? Tills ett barn sa som det var. När evangelium förkunnas skingras mörkret och man ser verkligheten som den är. Därför vilar ett stort ansvar på oss som kristna bekännare att förkunna evangelium. Det är det enda som kan rädda människor för evigheten.

Jesus sa om den helige Ande: ”Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom” (Johannes evangelium 16:8). Kan man tala om synd i dag? För många är det ett ålderdomligt uttryck för beteenden som för länge sedan bytt namn. Men nu är det ju så att namnbyte inte förändrar någonting. Synden står emellan Gud och människa så länge man inte omvänder sig. ”… det är era missgärningar som skiljer er från er Gud, era synder döljer hans ansikte för er så att han inte hör er” (Jesaja 59:1). Men så möter vi nåden och kärleken hos Gud i följande vers: ”Se, Herrens hand är inte för kort för att frälsa, hans öra är inte för dövt för att höra”. För Gud är ingenting omöjlig. Jesus sa: ”Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud” (Lukas evangelium 18:27). När vi tar emot frälsning och förlåtelse genom Jesus renas vi från synden och får liv – evigt liv.

För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? (Matteus evangelium 16:26). Frågan är: Vad är viktigast? Vad är målsättningen? Vad är meningen? Låt ingenting hindra dig från att uppleva vad Gud har i beredskap för dig för både tiden och evigheten. Tro och ta emot frälsning genom Jesus. Det är det viktigaste. Det ger mål och mening åt livet.

G.N.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *