Bön och omvändelse

Bön och omvändelse ”De omvände sig vid Jonas predikan” (Matteus evangelium. 12:41). Det fanns en orsak till att staden räddades trots domsförkunnelsen. Det var omvändelsen. Gud hade talat genom sitt sändebud, Jona....